Statut

Fundacja AIMS istnieje w celu kompleksowego wsparcia Administratorów oraz Inspektorów Danych Osobowych w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

Do zadań fundacji należą:
1. Organizowanie, wspieranie, finansowanie kursów, wykładów, seminariów, sympozjów, konferencji,  pokazów i szkoleń specjalistycznych dla podmiotów i osób zainteresowanych realizacją zadań zwiazanych z wdrażaniem zasad ochrony danych osobowych

2. Wsparcie doradcze i metodyczne dla organizacji oraz podmiotów planujących wdrożyć lub wdrażających przepisy o ochronie danych osobowych

3. Organizowanie rankingów, konkursów promujących stosowanie dobrych praktych w obszarze ochrony danych osobowych

4. Przygotowywanie oraz wydawanie publikacji w formie książek, opracowań, czasopism oraz innych wydawnictw dotyczących tematyki ochrony danych osobowych.

5. Projektowanie, opiniowanie i działania dążące do wprowadzenia ustaw i innych aktów prawnych związanych z zakresem działania Fundacji

6. Tworzenie i realizacja programów kwalifikujących i potwierdzających kompetencje zawodowe osób związanych z administrowaniem bezpieczeństwem danych osobowych

7. Realizacja procesu certyfikacji mającego świadczyć o zgodności operacji przetwarzania prowadzonych przez administratorów i podmioty przetwarzające z przepisami o ochronie danych osobowych

8. Uczestnictwo w postępowaniach toczących się przed organami administracyjnymi w charakterze przedstawiciela społecznego.