Zagrożenia dotyczące przeprowadzenia rocznego Audytu wewnętrznego KRI

Z analizy stanu prawnego dokonanego przez ekspertów Fundacji AIMS wynika, że w związku z panującą obecnie epidemią SARS-CoV-2 w Polsce, w 2021 r. poważnie zagrożone może być przeprowadzenie przez podmiot publiczny audytu zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie KRI (Dz. U. z 2012r. poz. 526). Zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie “Wytyczne dla […]

Więcej